Get Adobe Flash player

Biuletyn informacji publicznej OSP Stróżewo


Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżewie

Stróżewo 55a, 64-800 Chodzież

NIP 764-23-22-766
REGON 572031397
KRS 0000052461

Numer konta BGŻ: 95 2030 0045 1110 0000 0250 3420

Kontakt telefoniczny: Marcin Tutak - Prezes - 537 037 364

  • Organ uprawniony do reprezentacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie - Prezes lub Wiceprezez i Skarbnik

  • Sposób reprezentacji:  Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik

  •  Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuja w imieniu OSP: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik


  • Skład Zarządu: 

Marcin Tutak -Prezes,
Dominik Gapiński -Naczelnik
Bartosz Andrzejczak - Z-ca Naczelnika 
Artur Binkowski -Sekretarz
Alicja Olejniczak -Skarbnik
Edmund Gapiński -Gospodarz
Karolina Binkowska -Kronikarz
Weronika Andrzejczak -Członek

  • Skład Komisji Rewizyjnej: 
Bartosz Strzępka - Przewodniczacy
Sylwia Jopp -Z-ca Przewodniczącego 
Adrian Urbański -Sekretarz 
Jarosław Trzebny -Członek
Ryszard Pielach -Członek
  • Stan organizacyjny (na dzień 24.01.2015r.): członkowie czynni ogółem - 80 osób 

  • Stan samochodów i urządzeń służących przeciwpożarowej, będących w dyspozycji OSP:  SPRZĘT

  •  Główne cele:  Wynikające ze STATUTU OSP w Stróżewie

 

załączniki:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP W STRÓŻEWIE ZA 2014r.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI OSP STRÓŻEWO 

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO


 Opublikował: Adrian Urbański (22 kwietnia 2015)